Forebygging av snorking


Forebygging av snorking

De fleste vet at snorking kan være plagsomt for snorkerens omgivelser. Mindre kjent er det at snorking kan være skadelig for helsen til den som snorker.

Snorking oppstår fordi vevet i hals og svelg blir slakkere med årene. Dette fører til at tunge og drøvel faller ned og blokkerer luftveiene helt eller delvis når kjeven er i avslappet tilstand. Den karakteristiske lyden oppstår som følge av kraftige vibrasjoner når luften trenger seg forbi det blokkerte området. De viktigste risikogruppene for snorking er menn mellom 40 og 60 år, og kvinner etter overgangsalderen. Noen faktorer som øker risikoen er overvekt og høyt alkoholinntak.

Søvnapné

Når snorkeproblemene er så alvorlige at de fører til midlertidige pustestopp, eller sterkt redusert luftgjennomstrømning, kalles det søvnapné. Dette kan igjen føre til en rekke alvorlige helseplager, bl.a. morgenhodepine, dagstretthet, konsentrasjonsvansker, høyt blodtrykk, høy puls, depresjon, impotens, større risiko for hjerteinfarkt og slag, og generelt kortere forventet levetid.

Behandling

De mest alvorlige tilfellene av søvnapné må behandles i samarbeid med lege, ofte ved hjelp av kirurgi og pusteapparat (CPAP). Det kirurgiske alternativet, en såkalt snorkeoperasjon, innebærer at man fjerner en del av bløtvevet i halsen, slik at luftgjennomstrømningen blir bedre. Ulempen med denne behandlingen er, i tillegg til ubehaget en operasjon medfører, at man vanligvis får nokså raskt tilbakefall av symptombildet. CPAP (Continious Positive Air Pressure) er en maske som man har over nese og munn mens man sover, den er koblet med en slange til en maskin som blåser luft ned i halsen for å holde den åpen. Mange søvnapné-pasienter har forståelig nok problemer med å sove med en CPAP-maske. I tillegg er den tungvint å ha med seg på reiser o.s.v.

De fleste pasienter med søvnapné, og praktisk talt alle som snorker uten å ha søvnapné, får imidlertid god effekt av en langt enklere og mindre dramatisk løsning, nemlig S-skinner fra SomnoMed.

Pasienten står alltid i sentrum for oss – for vi er overbevist om at en vellykket behandling krever mer enn bare et godt produkt. Bakgrunnen for alt vi gjør er ønsket om innovasjon og å støtte samarbeidet mellom leger og tannleger så pasienter som lider av obstruktivt søvnapné får tilgang til de produktene og tjenestene de trenger for å kunne nyte livet igjen.

SomnoMed er ledende på verdensmarkedet for COAT® (Continuous Open Airway Therapy) teknologi og tilbyr klinisk testet diagnostikk og behandlingsmuligheter for søvnrelaterte pusteforstyrrelser, som obstruktivt søvnapné syndrom (OSAS) og bruksisme.

Skinnene er todelt (en liten del i både over- og underkjeven), og tillater dermed, i motsetning til mange andre systemer, at man uhindret kan både bevege kjeven, snakke og drikke vann mens skinnene er på plass. På grunn av en omfattende og komplisert fremstillingsprosess har skinnene en høy pasient- og brukskomfort. Skinnene er bygget opp lagvis og er stabile og sterke på utsiden, med flere mykere lag på innsiden. Uavhengige forskningsrapporter viser at så mange som 96% av alle pasientene som i følge sine partnere snorket høyt, ofte eller alltid, rapporterte at snorkingen enten var avskaffet eller sterkt redusert ved bruk av disse skinnene. Undersøkelsene viser også at de aller fleste av deltakerne som var plaget av mild til moderat søvnapné, fikk en radikal forbedring av problemet, både i følge målinger (AHI), og pasientens egne tilbakemeldinger.

S-skinnene er individuelt tilpasset og teknikerfremstilt i et kjeveortopedisk spesiallaboratorium. Det lages en skinne for overkjeven og en for underkjeven. Skinnene tas på om kvelden og tas av om morgenen. En liten justerings-pinne på utsiden hindrer underkjeven fra å synke ned mot halsen når man sover, underkjeven holdes derved i en optimal posisjon for pusting, og luftveiene holdes åpne. Dette gjør at vevet («Ganebroen») holdes stramt, og tunge og drøvel blir liggende på plass, i stedet for å falle ned i svelget og blokkere luftveiene.

Ta kontakt for mer informasjon og demonstrasjon.Ring for å bestille time

53 41 04 00